ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2018

Εκτύπωση

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ κωδικός θέσης: 201

μπορείτε να τον δείτε εδώ

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ κωδικός θέσης: 202

μπορείτε να τον δείτε εδώ

Τον πίνακα απορριπτέων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018

μπορείτε να τον δείτε εδώ

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2018 16:07 )