2020

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ.ΣΟΧ 2/2020

Για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για να δείτε την  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πατήστε  εδώ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΑΝΗΣ»

για να δείτε την  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πατήστε  εδώ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ»

για να δείτε την  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πατήστε  εδώ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΑΝΗΣ» 

(για Μηχανικό ΤΕ) για να δείτε την  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε  εδώ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ.ΣΟΧ 3/2020

Για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για να δείτε την  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πατήστε  εδώ

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 07 Δεκέμβριος 2020 14:17 )