2022

Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης 1/2022 με τα Παραρτήματά της και διενέργειας Δημόσιου

Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με προϋπολογισμό

Κατώτερο του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) για

την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών » στο πλαίσιο του Υποέργου 2:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του έργου «Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής»

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2022

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

Για να δείτε την περίληψη πατήστε εδώ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.1/2022

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΑΝΗΣ»

Για να δείτε το τεύχος πατήστε εδώ


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης 2/2022 με τα Παραρτήματά της και διενέργειας Δημόσιου

Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με προϋπολογισμό

Κατώτερο του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός)

για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών » στο πλαίσιο του Υποέργου 2:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου

στο Κάστρο Σερβίων»

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2022

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Για να δείτε την περίληψη πατήστε εδώ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.2/2022

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Για να δείτε την περίληψη πατήστε εδώ


Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022 14:00 )