2022

Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης 1/2022 με τα Παραρτήματά της και διενέργειας Δημόσιου

Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με προϋπολογισμό

Κατώτερο του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) για

την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών » στο πλαίσιο του Υποέργου 2:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του έργου «Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής»

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2022

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

Για να δείτε την περίληψη πατήστε εδώ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.1/2022

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΑΝΗΣ»

Για να δείτε το τεύχος πατήστε εδώ


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης 2/2022 με τα Παραρτήματά της και διενέργειας Δημόσιου

Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με προϋπολογισμό

Κατώτερο του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός)

για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών » στο πλαίσιο του Υποέργου 2:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου

στο Κάστρο Σερβίων»

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2022

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Για να δείτε την περίληψη πατήστε εδώ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.2/2022

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Για να δείτε την περίληψη πατήστε εδώ


ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡ.1/15-06-2022, 2/07-07-2022,3/26-07-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΩΔ. 157849)

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ

ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ " ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ "ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΑΝΗΣ".

Για να δείτε την περίληψη πατήστε εδώ


ΘΕΜΑ: Αποδοχή των υπ'αρ. 1/ 27-06-2022 (ορθή επανάληψη), 2/29-07-2022, 3/19-08-2022, 4/07-09-2022 πρακτικών και την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κωδ. 160582) «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του Δημοσίου 

Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με Προϋπολογισμό κατωτέρου του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας (Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός) για το τμήμα Α «Προμήθεια υλικών Δόμησης» και για το τμήμα Β «Προμήθεια Ξυλείας»

 στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου

 στο Κάστρο Σερβίων»

Για να δείτε την Αποδοχή πατήστε εδώ

Για να δείτε τo 1o Πρακτικό  πατήστε εδώ

Για να δείτε τo 2o Πρακτικό  πατήστε εδώ

Για να δείτε τo 3o Πρακτικό  πατήστε εδώ

Για να δείτε τo 4o Πρακτικό  πατήστε εδώ


Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022 13:37 )